Zprávy

Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. žádá o znovuotevření hraničních přechodů PL - CZ

20. March 2020 / Presse, Informationen

Vážený pane ministře,  

CiS systems s.r.o. je česká společnost na českém trojzemí Polska, Čech a Německa. Kabelové konfekce vyrábíme na třech místech tady, v regionu Jizerských hor, skoro 25 let. 

Velká část našeho podniku tvoří produkty pro medicínskou techniku, kdy naši zákazníci vyrábí přístroje pro dýchací ventilaci, anestezii, inkubátory, diagnózy a analýzy, které se teď tak nutně potřebují.  Rovněž vyrábíme kabely pro životně důležité stroje k čištění a dezinfekci nemocničního vybavení. 

(viz. příloha: dopis zákazníka z 18.03.2020 s prosbou o stanovení priorit)

CiS systems s.r.o. se opírá o 120 dlouhodobých, kvalifikovaných a vysoce motivovaných zaměstnanců z Polska, kteří pocházejí z pohraniční oblasti regionu Zgorzelec (Zawidow, Bogatynia, Sieniawka, Zgorzelec, Leśna). Uzavření regionálních polských hraničních přechodů ze dne 15.03.2020 zabraňuje našim zaměstnancům, aby mohli dojíždět za prací a nechává 120 rodin bez příjmu.

My, jako CiS systems s.r.o. podporujeme jako zaměstnavatel všechna opatření ke zpomalení šíření koronaviru, jsme však také jako důležitý výrobce kritických komponentů povinni zajistit nebo zvýšit produkci komplexních svazenek.

K tomu nutně potřebujeme naše vysoce kvalifikované kolegy z regionu.

Jménem našich 120 polských zaměstnanců  jejich rodin, naší společnosti, našich zákazníků a našeho společného cíle, tedy tuto krizi překonat co nejrychleji a co nejlépe, se na Vás, pane ministře, obracíme s naléhavou výzvou k podpoře celého pohraničního regionu.
V sázce je mnoho, také to, že po krizi se pracovní místa na hraničním trojzemí postarají o blahobyt.

Prosím, otevřete následující hraniční přechody

Zawidów – Habartice
Bogatynia – Frýdlant
Lesna - Horní Řasnice

co nejdříve pro pendlaře.

Velice děkuji za Vaši podporu.

S pozdravem

Jednatel společnosti CiS systems s.r.o.

Axel Vornhagen

V příloze byl zaslán dopis společnosti CiS od zákazníka Weinmann ze dne 18. března 2020

Download CZ

 

Producent kabli CiS Systems s.r.o. zwraca się z prośbą o ponowne otwarcie przejść granicznych PL - CZ 

Drogi Ministrze,

CiS systems s.r.o. jest czeską firmą w trójkącie granicznym Polska, Czechy, Niemcy. Od prawie 25 lat opracowujemy i produkujemy armaturę kablową w trzech lokalizacjach w regionie Gór Izerskich.

Dużą część naszej działalności stanowią produkty technologii medycznej, których pilnie potrzebują nasi klienci do produkcji urządzeń do wentylacji awaryjnej, anestezjologii, inkubacji, diagnostyki i analiz, które są teraz pilnie potrzebne. Podobnie ważne maszyny do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu szpitalnego.

(załącznik, list klienta z 19 marca 2020 r. z prośbą o ustalenie priorytetów)

CiS systems s.r.o. opiera się na 120 długoletnich, wykwalifikowanych i silnie zmotywowanych pracownikach z Polski, którzy pochodzą z terenów przygranicznych powiatu dolnośląskiego (Zawidów, Bogatynia, Sieniawka, Zgorzelec, Leśna). Zamknięcie polskich przejść granicznych w dniu 15 marca 2020 r. uniemożliwia naszym pracownikom dojazd do pracy i pozostawia ich oraz 120 rodzin bez dochodu.

My jako CiS systems s.r.o. jako pracodawca wspieramy wszystkie środki, które spowalniają rozprzestrzenianie się Koronawirusa, ale jesteśmy również zobowiązani jako producent krytycznych komponentów.

W tym celu pilnie potrzebujemy naszych wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników z regionu przygranicznego.

W imieniu naszych 120 polskich pracowników i ich  rodzin, naszej firmy i naszych klientów oraz naszego wspólnego celu, jakim jest jak najszybsze przezwyciężenie kryzysu, chcielibyśmy zwrócić się do Pana Ministra, z pilnym apelem o wsparcie z całego regionu przygranicznego.

Stawką jest wiele, w tym to, że po kryzysie miejsca pracy w trójkącie granicznym nadal przyczyniają się do jego rozwoju.

Proszę otworzyć następujące przejścia graniczne, dla osób dojeżdżających do pracy tak szybko, jak to możliwe.

Zawidów – Habartice
Bogatynia – Frýdlant
Lesna - Horní Řasnice

Dziękuję bardzo za wsparcie.

Z poważaniem

Zarządząd CiS systems s.r.o.

Axel Vornhagen

W załączniku list do CiS od naszego klienta Weinmann z dnia 18 marca 2020 r

Download PL

 

ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok