Zprávy

Skupina CiS zveřejňuje pátou zprávu o pokroku UN Global Compact

22. May 2019 / Presse, Informationen

Skupina CiS je majitelem řízený rodinný podnik s hlavním sídlem v Krefeldu v Německu a výrobními závody v České republice a v Rumunsku a zaměstnává celkem přes 1.100 zaměstnanců.

Také v pátém roce  našeho aktivního členství se intenzivně a podrobně zabýváme směrnicemi Global Compact a z hlubokého přesvědčení podporujeme hodnoty Global Compact v celé skupině CiS. Zavázali jsme se, aktivně integrovat deset principů Global Compact do naší firemní kultury a do každodenních firemních procesů a nepřetržitě na této integraci pracovat.

„Je v zájmu a v rukou příslušných odpovědných osob jednat v souladu s odpovědným hospodářstvím. Společnost  CiS zahrnula tyto hodnoty do svého etického kodexu chování (code of conduct) a jasně se jimi řídí ve vztahu ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům a všeobecné veřejnosti. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že právě ze soukromého sektoru je potřeba takovýchto veřejných prohlášení, aby bylo možné dosáhnout  změn na straně státu“, dodává Doris Wöllner CSR-zplnomocněnec pro skupinu CiS.

Jako uznávaný značkový výrobce se společnost CiS spoléhá na udržitelné koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost ve službách svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků patří společnost CiS k nejlepším na trhu. Zákazníci oceňují zejména aktivní přínos společnosti CiS k jejich "total cost of ownership", čímž podporuje jejich konkurenceschopnost. CiS bude systematicky rozšiřovat tuto vedoucí pozici v odvětví automatizační, automobilové, bankovní, strojírenské, zdravotnické techniky, řídicí techniky, měření a regulace, dopravní, dopravní a železniční technologie, jakož i energetické a environmentální technologie. Také v roce 2019 patří CiS podle WCA-auditu od auditorské společnosti Intertek, Londýn opět k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

Fortschrittsbericht der CiS Gruppe 2018-2019

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.,
CiS automotive SRL, RO-Sibiu

ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok