Zprávy

Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. působí 20 let v Jizerských horách

31. August 2017 / Presse, Informationen

Výrobce kabelové konfekce CiS systems s.r.o. působí 20 let v Jizerských horách

Výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a poskytovatel mechatroniky CiS s hlavním sídlem v Krefeldu a výrobními závody v Česku a Rumunsku slaví 20-leté výročí svého působení v České republice.

Před 20 lety se vydal jednatel společnosti CiS electronic GmbH - Krefeld, Peter M. Wöllner hledat vhodné místo pro mzdově nákladnou výrobu specifických kabelových svazků svých zákazníků. 

Snad je možné za to vděčit náhodě, že právě v Ludvíkově pod Smrkem v Jizerských horách našel ideální podmínky pro nový výrobní závod. Tam už v roce 1992 začal Wöllner výrobu společně s jedním českým podnikem a za nepřetržité podpory CiS v Německu. Tím byl zahájen vývoj, který vedl v roce 1997 k založení CiS systems s.r.o.. V průběhu let byla krok za krokem přemístěna veškerá výroba z Německa do Čech.

Stejně jako tenkrát i dnes - úspěšný vývoj znamená a vyžaduje nové impulsy. Nestačí pouze odvaha ke změně nýbrž a to především také pohled do budoucnosti. Podnik úspěšně hospodařil a proto má dnes z původního malého týmu, který měl přibližně 25 zaměstnanců současných více než 600 zaměstnaců. U příležitosti letní slavnosti, která se uskutečnila v sobotu 26.08. se Wöllner těšil obzvlášť z toho, že může pozdravit a poctít přibližně polovinu zaměstnanců z tehdejšího „zakladatelského týmu", kteří stále ještě aktivně v podniku pracují. Je pěkné vidět, že ve firmě máme mnoho věrných a dlouholetých zaměstnanců. Poctěni byli nejen jubilanti, kteří v podniku pracují 20 let, ale také ti zaměstnanci, kteří ve firmě pracují 15 a 10 let.

Podnik neustále rostl, v roce 2009 był koupen další výrobní závod v Hejnicích a było investováno do dalších výrobních ploch.

V tomto roce zaměstnává CiS systems s.r.o. ve třech stanovištích (Hejnice, Ludvíkov pod Smrkem a Nové Město pod Smrkem) celkem přes 600 zaměstnaců a podle nezávislé auditorské společnosti „Intertek" patří opakovaně i v roce 2017 k zaměstnavatelům s nejlepšími pracovními podmínkami na světě.

„Děkuji všem našim obchodním partnerům a zcela zvlášť bych chěl poděkovat svým zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří k tomuto velkému úspěchu přispěli! Na tento zvláštní rozvoj jsme pyšní a těšíme se na budoucí nové výzvy." 20 let ve znamení neúnavného nasazení plného dynamiky a impulzů úspěšné aktivity na trhu značí stálý základ kvality, jistoty a stability.

CiS systems s.r.o. nabízí aktuálně mnoho nových pracovních míst ve všech třech stanovištích. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte naše webové stránky www.cis-europe.eu .

CiS jakožto uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce, systémové techniky a dodavatel mechatroniky sází na trvalé koncepty, kvalitu, rychlost a spolehlivost služeb vůči svým zákazníkům. Z pohledu těchto zákazníků se CiS počítá mezi nejlepší na trhu. Obzvlášť zákazníci oceňují jeho aktivní přístup k jejich celkovým nákladům, neboť tím se zvyšuje také jejich konkurenceschopnost. CiS bude tuto špičkovou pozici dále systematicky budovat v odvětvích automatizace, automotivu, bankovnictví, strojírenství, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako v energetických oblastech a technologiích pro obnovitelné zdroje. Také v roce 2017 patří CiS na základě provedeného WCA auditu auditorskou společností Intertek, Londýn k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sib

 

Abychom mohli neustále zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky, používáme Cookies. Pokračováním v používání webových stránek souhlasíte s používáním souborů Cookies.
Další informace o souborech Cookies naleznete pod záložkou ochrana osobních údajů.
Schváleno!