Zprávy

Skupina CiS zveřejňuje třetí zprávu o pokroku v UN Global Compact ročence

09. August 2017 / Presse, Informationen

Skupina CiS zveřejňuje třetí zprávu o pokroku v UN Global Compact ročence

 

Skupina CiS je firmou v soukromém vlastnictví s hlavním sídlem v Německu v obci Krefeld s výrobními závody v České republice a v Rumunsku, která v současné době zaměstnává více než 1 100 zaměstnanců.

Rovněž ve třetím roce našeho aktivního členství se z hlubokého přesvědčení intenzivně a podrobně zabýváme směrnicemi Global Compact a v rámci celé skupiny CiS podporujeme hodnoty Global Compact. Zavázali jsme se aktivně začlenit deset principů Global Compact do firemní kultury a do každodenních firemních procesů a neustále na nich pracovat.

„Je v zájmu a v rukou osob, které se svou rozhodovací pravomocí mohou podílet na zodpovědné ekonomice, aby tak učinily. Společnost CiS převzala tyto hodnoty do svého etického kodexu a do kodexu chování (Code of Conduct) a tuto svoji angažovanost jasně deklaruje vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti.
Jsme pevně přesvědčeni o tom, že právě ze strany soukromých společností jsou taková vyjádření potřebná, aby bylo možné dosáhnout změn na úrovni státu,“ říká Doris Wöllner, která pracuje ve skupině CiS jako pověřenec pro oblast CSR.
Jako uznávaný značkový výrobce kabelové konfekce a poskytovatel systémové techniky a mechatroniky sází CiS na udržitelný přístup, kvalitu, rychlost a spolehlivost ve službách svých zákazníků. Z pohledu těchto zákazníků dnes CiS patří k těm nejlepším na trhu. Zákazníci se cení především aktivního přínosu společnosti CiS k jejich „total cost of ownership“, a tím také ke stoupající podpoře jejich konkurenceschopnosti. Tuto špičkovou pozici bude společnost CiS i nadále systematicky rozvíjet v oborech automatizace, automotive, bankovnictví, strojírenství, lékařské techniky, řídicí, měřicí a regulační techniky, dopravní, přepravní a železniční techniky i energetických a ekologických technologií. Také v roce 2017 patří CiS podle auditu WCA, který vypracoval londýnský auditor Intertek, k nejlepším zaměstnavatelům na světě.

UN Global Compact pokroková zpráva skupiny CiS 2016-2017

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sibiu

Abychom mohli neustále zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky, používáme Cookies. Pokračováním v používání webových stránek souhlasíte s používáním souborů Cookies.
Další informace o souborech Cookies naleznete pod záložkou ochrana osobních údajů.
Schváleno!