Zprávy

Skupina CiS zveřejňuje druhou pokrokovou zprávu UN Global Compact

13. May 2016 / Presse, Informationen

Skupina CiS zveřejňuje druhou pokrokovou zprávu UN Global Compact

„V CiS(u) hrají stále důležitou roli hodnoty jako lidská práva, ochrana životního prostředí, pracovní normy a boj proti korupci,“ zdůraznila Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnec skupiny CiS. „Po dobu dvou let jsme oficiálními členy UN Global Compact a zavazujeme se také otevřeně tyto hodnoty převzít.“ Skupina CiS je majitelem řízený podnik s hlavním sídlem v Německu ve městě Krefeld a výrobními stanovišti v Česku a Rumunsku, a která nyní zaměstnává celkem přes 1.100 zaměstnanců. Také ve druhém roce našeho aktivního členství jsme se intenzivně a aktivně zabývali směrnicemi Global Compact a v celé skupině CiS z hlubokého přesvědčení podporujeme hodnoty Global Compact. Zavázali jsme se k tomu, zahrnout aktivně deset principů Global Compact do firemní kultury a do každodenního pracovního procesu a nepřetržitě na tom pracovat. Protože cíle mnohých vlád byly doposud celosvětově jasně neúspěšné, musí se intenzivněji angažovat hospodářství a přinést aktivní výkon. Je v zájmu a v rukách každého za hospodářství zodpovědného činitele takto jednat. CiS přijal tyto hodnoty do svého kodexu chování a podle tohoto závazku se chová jasně vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a všeobecné veřejnosti. „Jsme pevně přesvědčeni, že právě z nezávislého hospodářství jsou tato prohlášení potřebná, aby mohly způsobit také změnu na státní straně“, takto Doris Wöllner, CSR-zplnomocněnkyně skupiny CiS.

UN Global Compact pokroková zpráva skupiny CiS 2015-2016

CiS electronic GmbH, D-Krefeld
CiS automotive GmbH, D-Krefeld
CiS systems s.r.o., CZ-Nové Město p.S.
CiS automotive SRL, RO-Sibiu

Abychom mohli neustále zlepšovat a optimalizovat naše webové stránky, používáme Cookies. Pokračováním v používání webových stránek souhlasíte s používáním souborů Cookies.
Další informace o souborech Cookies naleznete pod záložkou ochrana osobních údajů.
Schváleno!