Řízení kvality

Naše kompletní nasazení pro spolehlivost Vašich produktů

Naše jednání je vždy zaměřeno na spokojenost zákazníků a tím i na téma „kvalita“.

Dynamika na našich cílových trzích vede ve spojení s pokračující globalizací k neustálému zvyšování požadavků zákazníků a tím i větším snahám k jejich naplnění z naší strany.

Společnost CiS začala již v 90. letech své tehdy již dlouholeté zkušenosti v oblasti kvality soustřeďovat do systému řízení kvality (QMS) dle tehdy platné normy ISO 9002 a následně je certifikovat. V roce 2001 pak následovala certifikace dle ISO 9001.

Naším cílem je vybudovat integrovaný systém managementu (IMS). Dalším krokem je certifikace systému řízení životního prostředí ve výrobním závodě dle ISO 14001 a integrace systému řízení bezpečnosti práce. Opatření bezpečnosti práce jsou kontrolována v rámci auditů podle standardizované normy Work Conditions Assessments (WCA).

Zaměření integrovaného systému managementu, který vychází ze „strategie nulové chybovosti“, nejenže pravidelně přesvědčuje externí auditory, ale zejména zajišťuje, aby k chybám, a tudíž ani k dodatečným nákladům, zejména pro naše zákazníky, vůbec nedocházelo.

V operativních procesech probíhá realizace „strategie nulové chybovosti“ různými způsoby:

  • Komplexní kontroly kvality na příjmu zboží zajišťují zákazníkem požadovanou kvalitu všech použitých komponent.
  • Kvalitní komponenty jsou zpracovávány průběžně proškolovanými pracovníky v souladu s pokyny výrobce.
  • Všichni pracovníci jsou vyškoleni v oblasti vlastní výrobní kontroly a zajišťují tak na vlastní odpovědnost kvalitu své práce.
  • Využití procesních kontrol, jako např. integrovaného sledování krimpování, brání od počátku vzniku vadných dílů v procesu, resp. jejich dalšímu zpracování.
  • Používá se velké množství elektrických a elektronických zkušebních metod, které - v souladu s požadavky zákazníků - zajišťují funkci produktů vyráběných firmou CiS.
  • Tým motivovaných pracovníků úseku zajištění kvality je kdykoliv připraven podpořit pracovníky výroby a provádí produktové audity.
  • Veškeré produkty podléhají 100% výstupní kontrole, která zahrnuje kompletní elektrické testování.
ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok