Kodex chování

Jasné a čestné jednání

Podnik není měřen podle slov, ale podle činů. Skupina CiS má v pozadí závazný kodex chování, který řídí a zajišťuje naše chování a jednání směrem k našim partnerům.

Centrálním pilířem naší společnosti je povinnost k integritě. Upřímnost, otevřenost, spravedlnost a důvěra určují jednání našich spolupracovníků – jak uvnitř tak navenek. Příkladem je jasné rozdělení obchodních a soukromých zájmů nebo vyvarování se korupci. Samozřejmostí je, že společnost CiS nemá za obchodní partnery firmy, které porušují lidská práva, např. dětské či nucené práce a hrubé porušení pracovního bezpečí.

Kodex chování popisuje pracovní prostředí, kde není místo pro diskriminaci ale pro upřímné jednání, bezpečí a ochranu zdraví. CiS podporuje především vyvážené přátelství mezi spolupracovníky na různých stanovištích a různých národností. Chápeme se jako CiS rodina a také podle toho jednáme.

UN – Global Compact Průběžná zpráva o pokroku skupiny CiS 2016-2017 (CZ)

UN – Global Compact Raport postępu Grupy CiS 2016-2017 (PL)

ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok