Energie & životní prostředí

CO2 neutrální z přesvědčení

Zdravá ekonomika a zdravé klima patří podle CiSu k sobě.

Z tohoto přesvědčení se společnost CiS angažuje jako aktivní podporující člen iniciativy „Welt-Wald-Klima-německého “ hospodářského senátu Senats der Wirtschaft e. V.

Tím přebíráme odpovědnost za budoucnost. A to se zcela konkrétními výsledky: Firma CiS electronic GmbH je první klima neutrálním výrobcem kabelové konfekce – emise CO2Souběžně s tím pracujeme intenzivně na nadrámcové redukční strategii, která má být v následujících letech realizována v celé skupině CiS. Stěžejní body enviromentální odpovědnost, energetická efektivnost a neutralita CO2definují přitom i naše nároky na dodavatelský řetězec a při výběru produktů.

Ochrana životního prostředí a její udržitelnost ve společnosti CiS nekončí snižováním CO2, ale zahrnuje také dodržování mezinárodních nařízení s ohledem na používání chemických látek. V Evropské Unii jsou pro to směrodatná nařízení č. 1907/2006 (REACH) a směrnice 2015/65 / EU (RoHS). Díky těmto předpisům je dosaženo zákazu používání nebezpečných látek pro člověka a životní prostředí nebo musí být provedeno odpovídající prohlášení o těchto látkách.

Cílem je takové látky nakonec nahradit méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi.
Společnost CiS aktivně přispívá k implementaci těchto předpisů tím, že zavazuje dodavatele k dodržování těchto předpisů a v případě jejich porušení je sankcionuje.

Aktuální přehledy omezených / zakázaných látek lze najít pod následujícími odkazy:


REACH: https://echa.europa.eu/en/substances-restricted-under-reach
RoHS: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_137_R_0003

Kromě toho zavazujeme naše dodavatele k dodržování ostatních národních a mezinárodních právních předpisů, nařízení o zákazu chemikálií (ChemVerbotsV), zákonu o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) a zákonu o bateriích (BattG).

ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok