Sociální odpovědnost

1. Jizerskohorská škola mistrů

Téma dalšího vzdělávání a růstu je pro CiS skupinu významným bodem.

Téma dalšího vzdělávání a růstu je pro skupinu CiS skupinu významným bodem.
Proto byla v roce 2009 firmou CiS systems s.r.o. založena škola duálního vzdělávání po vzoru německé školy mistrů. Důvodem této iniciativy byla skutečnost, že se český vzdělávací systém jen pomalu přibližuje požadavkům průmyslových podniků. Především technické obory postrádají vyšší vzdělávací stupeň, jako jsou mistrovské školy.

Ve dvouletém vzdělávacím procesu je zahrnuto 80% učebních obsahů německých „Industriemeister“. Stěžejními body výuky jsou: technické vzdělání, organizační kvality a vedení.

K tomuto kroku se rozhodla firma CiS ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci za podpory IHK Dresden a Česko-Německé obchodní komory v Praze, aby bylo dosaženo kontinuálních optimalizací procesů ve výrobě. Výuka probíhá ve školícím centru v Hejnicích a je otevřena i dalším zájemcům. V současné chvíli se podílí na tomto vzdělávacím procesu více firem z našeho regionu.

„1. Jizerskohorská škola“ je úspěšná a zajišťuje dobrý a měřitelný vývoj německých podniků v Čechách.

Máte zájem o 1. Jizerskohorskou školu mistrů? Můžete se informovat či přihlásit pod tímto kontaktem meisterschule(at)cis-europe.eu

ochraně osobních údajů. Níže můžete nastavit, jaké služby & cookies chcete povolit.
Ok