Medizintechnik
Zahlungsverkehr
Transport
Raumfahrt
Sicherheitstechnik
Automotive
Energie
Automation
Anlagen

 

Protože každé spojení se počítá

Kabelová konfekce patří do těch nejlepších rukou, neboť pro celkově spolehlivou funkci komplexních systémů musí být na kabelové rozvody absolutní spoleh. Proto existuje CiS. Jako středně velký podnik dodáváme již několik desítek let kabelové konfekce, kabelové sady, zvláštní konektory a systémovou techniku a přispíváme tak významnou měrou ke správnému fungování produktů našich zákazníků. K našim uznávaným konkurenčním výhodám přitom patří mimo jiné Individuální řešení, vlastní výroba, výrazná flexibilita a centralizované procesy kvality. Našim zákazníkům tak můžeme jako výsledek nabídnout optimální TCO a jistotu perfektně vyrobených konfekčních kabelů. Profitujte z toho i Vy!

Operátor – obsluha svářecího stroje

CiS systems s.r .o. je již 20 let inovativním a úspČšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské spoleþnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zamČstnavatelĤ v celosvČtovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická Ĝešení pro klientelu v oblasti spojovací techniky pro pĜenos dat v odvČtvích elektrotechniky a elektroniky: Operátor – obsluha svářecího stroje


Novinky

ZŘÍZENÍ ETICKÉ RADY SPOLEČNOSTÍ

Výrobce kabelů CiS electronic GmbH se ohlíží za úspěšným rokem 2017

Staňte se členem našeho stále
rostoucího týmu!

Těšíme se na Váš zájem!
Otevřené pozice